Otonom Bakım

Otonom Bakım – 3

Otonom Bakım Uygulama Rehberi serimizin son yazısında sağlıklı bir Otonom Bakım sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile ilgili konuları konuşacağız. Hatırlarsanız ilk yazıda Otonom Bakım ile ilgili temel kavramları ortaya koymuş, ikincisinde ise Otonom Bakım’ın 7 adımından bahsetmiştik. Bu yazı ise Otonom Bakım’ın sürdürülebilir uygulama koşullarından bahsedecek.
EN BAŞINDAN YÖNETİM DESTEĞİ VE TAM KOORDİNASYON
Otonom Bakım her ne kadar operatör desteği ile yürüyecek bir konu olsa da yönetimin desteğini görmeyen operatörün OB aktivitelerini sahiplenmesi imkansızdır. İşte bu yüzden operatörlerin OB aktivitelerinde yönetimden tam destek alması şarttır. Peki nedir bu tam destek?
Öncelikli olarak tüm yönetim ve mutlaka üst yönetim OB aktivitelerinin ilk adımı olan Temizlik ve Kontrol adımının Kick-Off’unda (OB aktivitlerinin lanse edildiği ve makinaların temizlendiği başlangıç vuruşu) mutlaka ama mutlaka sahada olmalı, eline eldivenleri takıp bezi ve temizlik malzemelerini alıp makinaları temizleyenlerin başında gelmelidir. Burada verilecek “biz yönetim olarak bu işin arkasındayız, gerekirse makinaların altına girer yağını bile değiştiririz” alt mesajı çok önemlidir. Operatörlerin işe dört elle sarılmasını istiyorsanız bu “subliminal”mesajı vermeniz çok kritiktir.
coordination
Siz bu alt mesajı verirken, diğer tüm departmanların da Otonom Bakım’ı destekler mahiyette faaliyetlere katkıda bulunması ve bunun bilincinde hareket etmesi de kritik bir konudur. Üretim’in “hedef adet” çılgınlığında üretim beklediği, planlamanın otonom bakım için makinaları bir an bile durdurmadığı; kalitenin çıkan hatalar için “terör” estirdiği bir saha ortamında Otonom Bakım’ın yaşaması imkansızdır. Bu yüzden tüm departman yöneticilerinin mutabık kalarak alt birimlere tebliğ edeceği ve TPM/Yalın Ofis tarafından uygulamaya konulacak kararlara herkes sadık kalmalıdır. Eğer kararlar yürürlüğe girer ve yönetim olarak kuralları ihlal eden “imamlardan” biri olursanız; varın cemaattin ne yapacağını siz düşünün! J O güzide atasözümüzü hatırlayın!
Tabii iş kick-off’ta kalmamalıdır. Otonom Bakım’ın her adımını sorgulayan operatörler ile daima diyalogta kalan, onların bu faaliyetler ile ilgili şikayet ve önerilerini “öneri kutuları”ndan değil, bizzat onların ağzından alan bir yönetim ancak bu işi layığıyla başarabilir. Tabii ki tüm bu faaliyetlerin sağlıklı yürümesi için bir Yalın ya da TPM Ofis varlığını da göz ardı etmemek gerekir.
REKLAMSIZ OLMAZ
TPM veya Yalın Ofisin varlığı tüm bu işlerin promosyonu için kritik bir konudur. Böyle bir ofisin eksikliği, hem düzenli bir OB faaliyetinin sağlanması hem de aktivitelerin planlanması açısından oldukça önemlidir. Bu Yalın ya da TPM Ofis saha içerisinde hangi bölgeler oluşturulacak, nerelerde görsel panolar ile Otonom Bakım faaliyetleri lanse edilecek. Kick-Off hangi makinalarda yapılacak, hangi makinalar AA,A,B ve C sınıfı şeklinde sınıflandırılacak, hangi makinalarda OEE izlenecek hangilerinde izlenmeyecek gibi soruların cevabını üst yönetim ve yürütme komitesi desteği ile vermeli; tüm uygulamaların saha ile irtibatını sağlamalıdır. Görsel panolarda izlenecek verilerin ve panolardaki çalışmaların “ilk etapta” güncel tutulması ve sonrasında bu KPI’ların takibi ve devir teslimi, aksiyonların takibi gibi konularda da TPM veya Yalın Ofis bu işin omurgasını oluşturur.
TAM ŞEFFAFLIK
Sahadaki panolar saha ile üst yönetimi irtibatlayan araçlar olduğu kadar sahanın performansını gözler önüne seren dürüstlük ve şeffaflık timsalleridir. Sahadaki çalışmaları mümkün olduğunca yalın bir dille aktararak çalışan motivasyonunu canlı tutmayı hedefleyen bu panolar OB çalışmalarındaki ilerlemeyi de açık bir şekilde hem saha hem de üst yönetim ile paylaşmış olur. Bu paylaşım şeffaflığı karşılıklı güvenin temin edilmesi için olmazsa olmazlardan biridir. Eğer çalışanlar verilerin “sabunlanması” gerektiğine dair bir inanca ve “yaptım oldu” şeklinde düşüncelerle Otonom Bakım faaliyetlerine bakmaya başlarlarsa “elinin ucuyla iş yapma”nın hakim olduğu üretim sahasında Otonom Bakım faaliyetleri çok zaman geçmeden “çürümeye” başlar.
ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA DESTEK
motivationÇürümenin önüne geçmek ve Otonom Bakım faaliyetlerini her daim diri tutmak için yapılan tüm çalışmaları bir takdir tanıma sistemi ile ilişkilendirmek gereklidir. Hata Kartı asan, problemleri gözler önüne seren ve bununla ilgili devamlı aksiyonlar almaya çalışan, aynı zamanda tüm bu Otonom Bakım faaliyetleri ile Kaizen’lerin türemesine sahanın iyileştirilmesine katkıda bulunan tüm operatörlerin geçmişe göre sahaya ve kendi işine yaptığı katkılar tartışılmaz derecede fazla olacaktır. Durum böyle olunca operatör aynı olsa bile ona üst yönetimin yaklaşımı farklı olmalıdır. Önceki durumdan farklı bir performans beklenilen çalışma ortamında yaptığının karşılıksız kalmasını kimse istemez. Hemen akla para, prim vs gelmesin sakın. Benim burada kast ettiğim yapılanların bir şekilde üst yönetim tarafından izlendiğinin herkes tarafından biliniyor olması. Yukarıdan izlendiğini ve bunun bir şekilde değerlendirileceğini bilen bir çalışan ile; “yapıyoruz da ne olacak” ya da “kart asıyoruz da gören mi var” şeklinde düşünen çalışan arasında ciddi fark vardır. Tüm bunların sağlanması için yukarıda yazmış olduğum tüm başlıkların sağlıklı bir şekilde yürüyor olması gerekmektedir. Siz izlendiğini bilen bir çalışan profili yaratın ve yapılan faaliyetlerin karşılığını veren bir sistemi uygulamaya koyun yeter! Bunun para mı ödül mü prim mi terfi mi yoksa başka bir şey mi olacağı tamamen size kalmış. Çalışanlarınızın ihtiyaçlarını, isteklerini, içerideki maaş skalasını ve şirket kültürünüzü bilenler sizlersiniz çünkü.
Yönetim desteğinin tam mutabakat halinde sağlanarak uygulamaya konulduğu, tüm çalışmaların TPM/Yalın Ofis koordinasyonu altında düzgün bir plan belirlenerek yürüdüğü, çalışanların şeffaflığından şüphe duymadığı, üst yönetim tarafından takdir edilip desteklenen Otonom Bakım faaliyetleirnin başarısız olduğu bir fabrika ortamı ihtimal dışıdır.
Sürdürülebilirlik için tüm bu koşulları layığıyla dikkate aldığınızda; sahada artan ekipman etkinliği, azalan problemlerin sonucu olarak yangın söndürmek yerine iş geliştirmeye dönük kaygılarınızın arttığı bir ortam sizi bekliyor olacak.
Sevgiler
Can Yükselen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu