Yalın KavramlarYalın Teknikler

5S

Çok kısa birkaç kelimeyle özetlemek gerekirse, “Çalışma sahasında Tertip, Düzen ve Temizlik” olarak tanımlayabileceğimiz 5S; S harfi ile başlayan beş tane Japonca kelimenin kısaltılmış adıdır.
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ve Shitsuke adlı 5 Japon kelime sırasıyla Ayıklama, Düzenleme, Temizlik, Standardizasyon(Süreklilik) ve Disiplin olarak Türkçeleştirlir.

Seiri ile, çalışma bölgesinde kullanılan gerekli araç gereçler ile gerekmeyenler birbirinden ayrılır. Seiton ile birbirinden ayrılan öğeler çalışma kolaylığı ve pratiklik sağlanacak şekilde düzenlenir. Seiso ise bu Ayıklama ve Düzenleme’den sonra yapılan temizliktir.
5S’in ilk 3 sütünu faaliyetleri içerir; diğer 2 sütun ise bu faaliyetlerin kararlı bir şekilde sürdürülebilirliğini içeren öğeleri barındırır. Seiketsu ilk 3S’in sürekliliğini sağlayacak faaliyetleri gözetirken 5S’in uygulanması en zor kısmı olan Shitsuke ise tüm bu faaliyetleri disipline bir şekilde sürdüren, iç motivasyon unsurlarını içinde barındırır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu